Om

En framgångsrik karriär inom skådespeleri

En framgångsrik karriär inom skådespeleriet kräver lika delar talang och övning samt lite tur.

Skådespelare kan ses och höras överallt: TV, bioduken, teatern, på internet, i videor och i podcaster. De skildrar karaktärer från det förflutna som har påverkat historien, och de skildrar karaktärer som är avsedda att påverka populärkulturen i framtiden. Vissa pysslar med en mängd olika underhållningsmedier, medan vissa håller sig enbart till scenen, använder sin röst för att skapa nya världar eller ägnar sina liv åt vita duken. De flesta utgör det extramaterial som avrundar en produktion, medan andra uppnår nivåer av berömmelse som gör dem till ett känt namn.

Den här sajten fungerar som en startpunkt för alla som är seriöst intresserade av det professionella skådespeleriets värld. Den innehåller beskrivningar av det verkliga arbetslivet för skådespelare och skådespelerskor, en sammanfattning av de färdigheter man måste utveckla för att lyckas inom detta mycket konkurrensutsatta område, och en lista över steg att överväga för att sträva efter en skådespelarkarriär.